Kontakt Kontak

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW
yczenia Prezydenta RP dla PSP i OSPjpg

yczenia Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji Mariusza Kamiskiegojpg

yczenia Komendanta Gwnego PSP z okazji wit Boego Narodzenia 2020 i Nowego 2021 Rokujpg

Strażacy będą wspierać akcję szczepienia przeciw COVID-19


Logotyp Pastwowej Stray Poarnej na biaym tle

18 grudnia 2020 roku w siedzibie Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się spotkanie Michała Dworczyka, szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z nadbryg. Andrzejem Bartkowiakiem, komendantem głównym PSP i dh. Waldemarem Pawlakiem prezesem ZG ZOSP RP.


W związku z ogólnopolską akcją szczepień przeciw COVID-19 rząd podjął decyzję o wsparciu przez straż pożarną gmin. Strażacy będą pomagali dotrzeć do punktów szczepień osobom, które nie mogą tam dojechać we własnym zakresie. Gminy będą wskazywały potrzeby i przekazywały je komendantom miejskim i powiatowym PSP. Państwowa Straż Pożarna określi potencjał zaangażowania sił i środków PSP i jednostek ochotniczych straży pożarnych.


Działania związane z przewozem osób przez jednostki ochrony przeciwpożarowej będzie koordynowała Państwowa Straż Pożarna. Gminy będą wspierane finansowo przez rząd, a cała akcja będzie przebiegała z zachowaniem reżimu sanitarnego w uzgodnieniu z lokalnymi inspektorami sanitarnymi. Uczestnicy spotkania podpisali list intencyjny.

 

Opracowanie: mł. bryg. Krzysztof Batorski, Gabinet Komendanta Głównego PSP,


Przekazanie nowego samochodu operacyjnego Toyota RAV4

20201215_135931jpg

15 grudnia 2020 r. w budynku Komendy Powiatowej PSP w Garwolinie odbyło się poświęcenie i oficjalne przekazanie nowego samochodu operacyjnego marki Toyota RAV4. Starosta powiatu garwolińskiego Mirosław Walicki wraz z przewodniczącym Rady Powiatu Waldemarem Trzaskowskim dokonali symbolicznego przekazania kluczyków na ręce Komendanta Powiatowego PSP w Garwolinie, a ksiądz Stanisław Szymuś poświęcił nowy pojazd.

Następnie st. bryg. Krzysztof Tuszowski złożył podziękowania dla Starosty i Przewodniczącego Rady za współfinansowanie zakupu samochodu operacyjnego oraz przeznaczenie środków finansowych na zakup specjalistycznego sprzętu w postaci:

- kamery termowizyjnej,

- defibrylatora,

- pompy szlamowej,

- hełmów,

- skokochronu.

Komendant wspomniał o jeszcze jednym ważnym wydarzeniu. W listopadzie wykonawca zamówienia – biuro projektowe A.DO XXI z Poznania przekazał komplet dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Garwolinie. St. bryg. Tuszowski podkreślił, iż opracowanie projektu było możliwe wyłącznie dzięki środkom finansowym przekazanym w styczniu bieżącego roku przez Starostwo Powiatowe w Garwolinie.

Galeria foto.


Przekazanie samochodu operacyjnego dla OSP Górzno

1jpg

11 grudnia 2020 r. w budynku Komendy Powiatowej PSP w Garwolinie odbyło się przekazanie samochodu operacyjnego marki Toyota Avensis do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Górznie. Komendant Powiatowy PSP w Garwolinie st. bryg. Krzysztof Tuszowski, w obecności Wójta Gminy Górzno Waldemara Sabaka przekazał na ręce Naczelnika OSP Roberta Dybcio kluczyki do pojazdu, który przez kilkanaście lat był użytkowany w tutejszej  komendzie.

2jpgPokonałeś COVID-19? Oddaj osocze!

Osocze_Kprm-3e274d49png

W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzej Bartkowiak, wraz z przedstawicielami związków zawodowych działających w PSP, apelują o oddawanie osocza przez strażaków, którzy przeszli chorobę COVID-19 lub mają potwierdzoną obecność przeciwciał w organizmie.

Czytaj dalej.


Kolejna dostawa sprzętu ochrony osobistej dla strażaków

25 listopada 2020 roku miało miejsce kolejne wydanie sprzętu ochrony osobistej oraz materiałów do dezynfekcji przekazanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z zasobów Agencji Rezerw Materiałowych na potrzeby jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa mazowieckiego, zaangażowanych do działań z pandemią. Operację wydania przeprowadzili funkcjonariusze z Wydziału Logistycznego KW PSP w Warszawie.
2jpg

Asortyment otrzymany przez Komendę Powiatową PSP w Garwolinie:

-    Maski jednorazowe 3000 szt.,

-    Maski FFP2 - 441 szt.,

-    Płyn do dezynfekcji rąk i powierzchni 36 opakowań 5l,

-    Gogle 48 szt.,

-    Przyłbice 147 szt.,

-    Kombinezony jednorazowe 51 szt.,

-    Rękawiczki nitrylowe 3000 szt.,

-    Rękawiczki lateksowe 1500 szt.,

-    Fartuchy chirurgiczne 20 szt.,

-    Ochraniacze na buty 84 szt.,

-    Czepki ochronne 60 szt.

Część tych środków zostanie przekazana w celu zabezpieczenia druhów z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu garwolińskiego wyznaczonych do działań związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa.

1jpg


List komendanta głównego PSP z okazji Święta Niepodległości

kgjpg
Komunikat w sprawie ograniczenia osobistych wizyt 

w Komendzie Powiatowej PSP w Garwolinie

W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, wywoływanej przez koronawirusa, dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zalecamy ograniczenie osobistych wizyt w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie.

Wizyty te wiążą się często z koniecznością przemieszczania się środkami komunikacji zbiorowej oraz przebywania wśród większej liczby nieznanych nam osób. Oczekując na załatwienie sprawy w zamkniętych pomieszczeniach również jesteśmy narażeni na kontakt z obcymi osobami.

W związku z powyższym zachęcamy do kontaktu drogą telefoniczną lub poprzez e-mail, e-puap oraz dostarczanie wszelkich dokumentów przesyłkami pocztowymi.

Dane kontaktowe:

Komenda Powiatowa PSP w Garwolinie

ul. Targowa 2A

08-400 Garwolin

e-mail: garwolin@mazowsze.straz.pl

tel: 0 25 682 22 88

ePUAP- adres strony internetowej http://www.epuap.gov.pl/ 


W sytuacjach wymagających podjęcia natychmiastowej interwencji Państwowej Straży Pożarnej należy kontaktować się z najbliższą jednostką PSP pod numerami telefonów 998 lub 112. 

Komenda Powiatowa PSP w Garwolinie otrzymała nowy skokochron

DSC_2662 1024x679jpg

8 października br. przeprowadzone zostały procedury odbiorów 19 skokochronów dla jednostek ratowniczo – gaśniczych z terenu województwa mazowieckiego. Zadanie zostało zrealizowane przez Komendę Wojewódzką PSP w Warszawie.

Procedura odbiorowa została podzielona na 3 części programowe, szkolenie zorganizowane przez Wydział Logistyczny KW PSP w Warszawie, przez wykonawcę zamówienia firmę REKORD RESCUE Sp. z o.o oraz część techniczną – odbiór faktyczny skokochronów.

Realizacja niniejszego przedsięwzięcia została zainicjonowana przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w związku z przeprowadzoną analizą, której głównymi założeniami były m. in.:

- konieczność doposażenia jednostek PSP w sprzęt ratowniczy,

- możliwe do uzyskania oszczędności finansowe i aspekty organizacyjne,

- minimalizacja wydatków związanych z serwisowaniem i przeglądami ww. sprzętu,

- kumulacja zakupu dla 19 jednostek PSP w celu uzyskania najkorzystniejszej oferty cenowej,

- wsparcie jednostki nadrzędnej w zakresie realizacji kluczowego zadania.

W pracach komisji odbiorowych w imieniu Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP uczestniczył st. bryg. Piotr Równicki – Naczelnik Wydziału Logistycznego KW PSP w Warszawie oraz mł. bryg. Robert Sałek – Zastępca Naczelnika Ośrodka Szkolenia w Pionkach KW PSP w Warszawie

Ponadto uczestnikami czynności odbiorowych byli przedstawiciele Komend Powiatowych i Miejskich PSP (przyszli Użytkownicy skokochronów).

Środki finansowe na realizację przedsięwzięcia pochodziły z Komendy Głównej PSP, Komendy Wojewódzkiej PSP oraz środki finansowe zgromadzone na funduszu wsparcia PSP przekazane od jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego i gminnego, w tym Starostwo Powiatowe w Garwolinie.

W wyniku zakończonych prac związanych z udzieleniem zamówienia publicznego, cieszącego się dużym zainteresowaniem potencjalnych Wykonawców (złożono 4 oferty przetargowe) do realizacji kontraktu wybrano firmę REKORD RESCUE Sp. z o.o., ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego 9, 50-406 Wrocław jako najkorzystniejszą ofertę pod względem ekonomicznym. Galeria fotoKolejna edycja „Bitwy o wozy”

729x308jpg

Cieszę się, że akcja profrekwencyjna spotkała się z bardzo dużym odzewem wśród naszych obywateli. Chcemy przed II turą wyborów prezydenckich ogłosić nową edycję „Bitwy o wozy” – powiedział dziś (3 lipca 2020 r.) minister Mariusz Kamiński, wręczając promesy na zakup wozów bojowych dla OSP. W piątkowej uroczystości wzięli też udział wiceministrowie Maciej Wąsik i Paweł Szefernaker oraz komendant główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak.

Czytaj dalej.

Bitwa o wozy

Bitwa o wozy

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji sfinansuje zakup 16 samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych.
Warunkiem zdobycia nowoczesnego samochodu pożarniczego jest wykazanie się obywatelską postawą. Pojazdy ufundowane przez MSWiA trafią do jednostek w gminach do 20 tys. mieszkańców, po jednym na województwo.
Samochody trafią do jednostek w gminach, w których odnotowana zostanie najwyższa frekwencja w wyborach prezydenckich. Pojazdy przekaże Komenda Główna PSP po uzgodnieniu z danym wójtem lub burmistrzem. Rozstrzygnięcie Bitwy o wozy nastąpi wkrótce, Prezydenta RP wybieramy już 28 czerwca.


Działania strażaków KP PSP w Garwolinie w związku 

z epidemią koronawirusa

namiotjpg

Strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Garwolinie kontynuują działania związane z walką z koronawirusem. Przy szpitalu powiatowym w Garwolinie funkcjonuje polowa izba przyjęć na bazie namiotu pneumatycznego PSP, którego stan techniczny jest dozorowany przez strażaków. 

Ponadto, niemalże każdego dnia druhowie ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu garwolińskiego prowadzą działania pomocowe dla osób objętych kwarantanną, polegające głównie na dostarczaniu żywności.

Mapa działań realizowanych przez PSP i OSP - COVID-19

Sprzęt ochrony osobistej dla strażaków

Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie dokonuje zakupów środków ochrony indywidualnej (z własnych środków finansowych oraz przekazanych przez Komendę Główną PSP z rezerwy celowej na wsparcie działań związanych z pandemią COVID-19) w celu zabezpieczenia strażaków PSP oraz druhów ochotniczych straży pożarnych podczas działań związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa.

3 czerwca 2020 roku miało miejsce kolejne wydanie sprzętu ochrony osobistej oraz materiałów do dezynfekcji m. in. dla Komendy Powiatowej PSP w Garwolinie. Operację wydania przeprowadzili strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP nr 6 Komendy Miejskiej PSP m. st. Warszawy oraz z Wydziału Logistycznego KW PSP w Warszawie.

Sprzęt otrzymany przez KP PSP w Garwolinie:

o   Generator ozonu.

o   Przyłbice 15 szt.

o   Gogle 25 szt.

o   Rękawiczki jednorazowe 1200 szt.

o   Maseczki chirurgiczne 1200 szt.

o   Płyn do dezynfekcji powierzchni 180 litrów,

o   Płyn do dezynfekcji rąk 130 litrów,

o   Maseczki FFP2 - 180 szt.,

o   Maseczki FFP3 - 12 szt.,

o   Ubrania ochronne typ 4B - 33 szt.

Ponadto garwolińscy strażacy, za pośrednictwem KW PSP w Warszawie otrzymali darowizny w postaci wody mineralnej od firmy Żywiec Zdrój S.A. z siedzibą w Węgierskiej Górze oraz napojów z dodatkiem witamin od Grupy Żywiec S.A. z siedzibą w Żywcu.

W zależności od potrzeb środki ochrony osobistej przekazywane są również do jednostek  ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu garwolińskiego, które są przewidziane do prowadzenia działań związanych z walką z koronawirusem.

IMG-20200514-WA0007jpg         20200429_144352jpgUroczysta zbiórka z okazji Dnia Strażaka
w KP PSP w Garwolinie
2jpg

4 maja 2020 roku w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Dnia Strażaka. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku zastępcy komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie st. kpt. Tomaszowi Biernackiemu przez dowódcę uroczystości st. kpt. Karola Marcinkowskiego. Następnie odczytano list Prezydenta RP skierowany do strażaków w dniu ich święta oraz wyciągi z rozkazów o nadaniu wyższych stopni służbowych. Czytaj dalej.


Strażacy z KP PSP Garwolin transportowali płyn do dezynfekcji dla żłobków i przedszkoli

Dezynfekcja_6jpg

29 kwietnia 2020 roku strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Garwolinie pomogli w transporcie płynów dezynfekujących dla przedszkoli i żłobków z terenu powiatu garwolińskiego. Z magazynów Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w miejscowości Nowe Grobice w powiecie grójeckim pobranych zostało ponad 2 tysiące litrów płynu do dezynfekcji rąk i powierzchni.

Środki do dezynfekcji przekazane przez wojewodę mazowieckiego Konstantego Radziwiłła zostały przetransportowane na teren Komendy Powiatowej PSP w Garwolinie, a następnie zostały przekazane do Starostwa Powiatowego w Garwolinie, które będzie je dystrybuować poprzez samorządy gminne do żłobków, przedszkoli oraz innych miejsc opieki nad dziećmi.

Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, płyny dezynfekujące posłużą do czyszczenia powierzchni, wyposażenia sal oraz innych miejsc pobytu dzieci.

Czytaj także „Bezpieczeństwo przede wszystkim - wytyczne dla instytucji opieki nad dziećmi”

 

Zdjęcie: Wydział Logistyczny KW PSP w Warszawie.


Prezydent_RPjpg
yczeniajpg


Uroczyste podniesienie flagi w KP PSP w Garwolinie

2 maja 2020 roku na placu przed Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie odbyło się uroczyste podniesienie flagi państwowej, mające na celu uczczenie Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. W uroczystości udział wziął zastępca komendanta powiatowego PSP - st. kpt. Tomasz Biernacki oraz zmiana służbowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, a także poczet sztandarowy tutejszej komendy.

20200502_081550jpg

Galeria foto.
Aplikacja mobilna Alarm112

aplikacja 112jpgpobranejpg
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło aplikację mobilną Alarm112 do wysyłania zgłoszeń alarmowych do Centrum Powiadamiana Ratunkowego. Czytaj dalejEliminacje strefowe do „XVIII Mistrzostw Województwa Mazowieckiego Strażaków w Piłce Siatkowej” w powiecie garwolińskim    20200131_120820jpg

31 stycznia 2020 r. w Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Górznie rozegrano eliminacje strefowe do „XVIII Mistrzostw Województwa Mazowieckiego Strażaków w Piłce Siatkowej”.

W rozgrywkach udział wzięło 5 drużyn reprezentujących komendy PSP z terenu województwa mazowieckiego tj.:

1. KP PSP Garwolin - gospodarz,

2. KM PSP Radom,

3. KM PSP Siedlce,

4. KP PSP Mińsk Mazowiecki,

5. KP PSP Piaseczno.

Zawody rozegrano zgodnie z Regulaminem XVIII Mistrzostw Woj. Mazowieckiego Strażaków w Piłce Siatkowej zatwierdzonym przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Klasyfikacja końcowa zawodów przedstawia się następująco:

1. miejsce KM PSP w Radomiu                                - 4 pkt.

2. miejsce KP PSP w Mińsku Mazowieckim          - 3 pkt.

3. miejsce KM PSP w Siedlcach                               - 2 pkt.

4. miejsce KP PSP w Garwolinie                              - 1 pkt.

5. miejsce KP PSP w Piasecznie                               - 0 pkt.

Awans do turnieju finałowego XVIII Mistrzostw Woj. Mazowieckiego Strażaków w Piłce Siatkowej, który zostanie rozegrany 9 marca w Mrozach uzyskała zwycięska drużyna  KM PSP Radom, a drużyna KP PSP Mińsk Mazowiecki miała zagwarantowane prawo udziału w turnieju finałowym jako jego gospodarz.
Galeria foto.

30 stycznia 2020 roku służbę w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Garwolinie zakończył st. ogn. Krzysztof Latuszek, dowódca zastępu w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej

20200129_094444jpg

Podczas uroczystej zbiórki komendant powiatowy PSP w Garwolinie st. bryg. Krzysztof Tuszowski podziękował funkcjonariuszowi za wieloletnią, pełną poświęcenia służbę w tut. komendzie. 

St. ogn. Krzysztof Latuszek uczestnicząc w licznych akcjach ratowniczo-gaśniczych, zawsze niósł pomoc każdemu, kto jej potrzebował. Jego postępowanie potwierdza, że wykonywanie zawodu strażaka, to nie tylko praca – lecz służba, która często wymaga poświęceń i niejednokrotnie jest pełniona kosztem czasu dla najbliższych.

Komendant wyraził nadzieję, że przejście na zaopatrzenie emerytalne nie będzie oznaczało zerwania więzi ze środowiskiem strażackim, a nawiązane przez lata służby przyjaźnie i znajomości będą nadal trwały. Następnie licznie zgromadzeni funkcjonariusze i pracownicy cywilni życzyli koledze wszelkiej pomyślności, zdrowia, a także realizacji marzeń, na które do tej pory brakowało czasu.

Porozumienie między starostwem i Komendą PSP podpisane

powiatjpg

    W czwartek 9 stycznia zostało zawarte porozumienie między Starostwem Powiatowym w Garwolinie i Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie.

Umowę z przedstawicielami Komendy Powiatowej PSP w Garwolinie - komendantem Krzysztofem Tuszowskim i jego zastępcą Tomaszem Biernackim podpisali starosta garwoliński Mirosław Walicki i wicestarosta Iwona Kurowska. Porozumienia dotyczyły przekazania środków finansowych z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Państwowej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie.

Przedstawiciele starostwa przekazali:
– 200 000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej obiektu nowej strażnicy
– 100000 zł na zakup samochodu pożarniczego (operacyjnego) z wyposażeniem
– 10 000 zł na zakup skokochronu

(garwolin-starostwo.pl, oprac. red)


Uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości

2jpg
11 listopada 2019 roku na placu przed Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie odbył się uroczysty apel, mający na celu uczczenie Narodowego Święta Niepodległości.
W uroczystości udział wziął zastępca komendanta powiatowego PSP - st. kpt. Tomasz Biernacki oraz zmiana zdająca i przyjmująca służbę w JRG. 
Apel rozpoczął się od złożenia meldunku zastępcy komendanta powiatowego PSP przez dowódcę uroczystości. Następnie odegrano hymn państwowy i uroczyście podniesiono flagę państwową. Ponadto w trakcie uroczystości odczytano list komendanta głównego PSP gen. brygadiera Leszka Suskiego z okazji Narodowego Święta Niepodległości, po czym dowódca uroczystości złożył meldunek o jej zakończeniu.

Galeria foto.


Drużyna Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Garwolinie zwycięzcą I Mistrzostw Służb Mundurowych powiatu garwolińskiego na Orliku, które odbyły się w Górznie.

IMG_2899jpg

W zawodach udział wzięło 11 drużyn. Faza grupowa została rozegrana 12 października, a finały 20 października. Po dwóch porażkach i zwycięstwie w ostatnim meczu grupowym drużyna KP PSP Garwolin zajęła trzecie miejsce w grupie eliminacyjnej i „rzutem na taśmę” wywalczyła przepustkę do fazy pucharowej. Następnie w meczu ćwierćfinałowym spotkała się z drużyną Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie. W regulaminowym czasie gry padł remis i po serii rzutów karnych awans wywalczyła drużyna złożona ze strażaków. Podobnie było w meczu półfinałowym. Tym razem po karnych strażacy pokonali zespół złożony z druhów OSP z Unina i Goździka. W finale przeciwnikiem byli uczniowie klas mundurowych Liceum Ogólnokształcącego z Żelechowa, którzy również musieli uznać wyższość zawodników KP PSP Garwolin.

Ponadto zawodnicy zwycięskiej drużyny zostali wyróżnieni nagrodami indywidualnymi: najlepszym bramkarzem uznano mł. asp. Marcina Cicheckiego, a najlepszym zawodnikiem turnieju st. kpt. Tomasza Biernackiego.

Turniej zorganizowała Hala Górzno, a patronat sprawował Starosta Powiatu Garwolińskiego Mirosław Walicki oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Garwolinie druh Waldemar Sabak. 

Galeria foto.


 

VIII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Garwolińskiego.

DSC_7923JPG

6 października 2019 roku w Żelechowie odbyły się VIII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Garwolińskiego. W rywalizacji udział wzięły 33 drużyny, w tym 4 kobiece. Do udziału w zawodach zakwalifikowane zostały drużyny reprezentujące jednostki wchodzące w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz zwycięzcy zawodów gminnych. Zawody rozegrano w dwóch konkurencjach: sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami oraz ćwiczenie bojowe. Czytaj dalej.


Strażacy z KP PSP Garwolin z sukcesami 

w 23. Biegu o Nóż Komandosa

DSC_0782-3528d2c7jpg

5 października 2019 roku przy jeziorze Posmyk w podlublinieckim Kokotku odbyły się Mistrzostwa Służb Mundurowych w Crossie rozgrywane w ramach 23 Biegu o Nóż Komandosa. im. gen. bryg. Włodzimierza Potasińskiego.

Bieg odbywał się na dystansie 10 km. Na starcie stanęło 519 zawodników, w tym 8 strażaków KP PSP w Garwolinie, którzy zajęli następujące lokaty:

- mł. asp. Paweł Rosiak czas 00:49:51 kategoria Straż Pożarna miejsce 3

- mł. asp. Tomasz Kęckiewicz czas 00:51:58 kategoria Straż Pożarna miejsce 6

- st. sekc. Paweł Basak czas 00:56:01 kategoria Straż Pożarna miejsce 9

- mł. asp. Jarosław Jakubaszek czas 00:58:42 kategoria Straż Pożarna miejsce 14

- st. ogn. Krzysztof Latuszek. czas 00:49:51 kategoria Straż Pożarna miejsce 18

- str. Daniel Orzyłowski czas 01:01:28 kategoria Straż Pożarna miejsce 19

- mł. ogn. Mirosław Nowicki czas 01:03:12 kategoria Straż Pożarna miejsce 21

- ogn. Grzegorz Poszytek czas 01:08:03 kategoria Straż Pożarna miejsce24

Czytaj dalej.

List Prezesa Rady Ministrów

List Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego do druhen i druhów ochotniczych straży pożarnych.
KPRM_OSP_2019jpg

List sekretarza stanu w MSWiA

List sekretarza stanu MSWiA Jarosława Zielińskiego do druhen i druhów ochotniczych straży pożarnych w sprawie dodatkowych środków przeznaczonych na realizację zadań OSP.

list mswia-2jpg


 
Zasady udzielania dotacji oraz wzór wniosku
slowo wstepne1.pdf
tryb i zasady.pdf
wniosek wypelniony 2.pdf
wniosek1.pdf

Nasi na Biegu Katorżnika

DSC_0150JPG

     10 sierpnia 2019 r., przy jeziorze Posmyk w Kokotku, na zaproszenie Wojskowego Klubu Biegacza „Meta” i Jednostki Wojskowej Komandosów dwie drużyny i czterech zawodników indywidualnie reprezentowało Komendę Wojewódzką PSP w Warszawie w XV Biegu Katorżnika.  

„Katuje, upadla i miesza z błotem” - to sztandarowe hasło imprezy cyklicznie organizowanej przez Wojskowy Klub Biegacza „Meta” oraz Jednostkę Wojskową Komandosów. W tym roku, około 1500 uczestników musiało stawić czoła w ponad dwunastokilometrowej trasie prowadzącej przez najbardziej podmokłe i błotniste tereny Kokotka. Wśród uczestników byli także strażacy i pracownicy cywilni PSP:

KW PSP I bieg godz. 10.00

- str. Michał Zugaj czas 2:35: 10 miejsce indywidualnie 4

- mł. asp Marcin Cichecki czas 2:49:02 miejsce indywidualnie 13

- mł. kpt Michał Stefański czas 2:50:55 miejsce indywidualnie 16

- st. sekc.Łukasz Piotrowski czas 3:43:40 miejsce indywidualnie 76 

KW PSP II

- mł. ogn. Mirosław Nowicki czas 3:00:53 czas indywidualnie 29

- mł. ogn. Paweł Basak czas 3:06:23 miejsce indywidualnie 34

- mł. ogn. Jarosław Jakubaszek czas 3:00:48 miejsce indywidualnie 28

- str. Dawid Orzyłowski czas 3:39:01 miejsce indywidualnie 68

Zawodnicy startujący indywidualnie:

Więcej na .....    foto


Strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Garwolinie 

z wizytą w obozie harcerskim w Oziemkówce

IMGP4246JPG

W ramach akcji "Bezpieczne Wakacje 2019" oraz w związku z „Protokółem uzgodnień w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa na obozach harcerskich pod namiotami” dnia 2 lipca 2019 r. strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Garwolinie udali się z wizytą do obozu harcerskiego Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacji Skautingu Europejskiego, który odbywa się w Oziemkówce, gm. Miastków Kościelny.

Podczas spotkania z uczestnikami obozu omówione zostały zasady bezpieczeństwa podczas wypoczynku w lesie, zasady postępowania oraz wymiany informacji i utrzymywania łączności w przypadku zagrożenia życia i zdrowia, a także w przypadku możliwości występowania niekorzystnych zjawisk meteorologicznych. Przeprowadzono również sprawdzenie łączności – korespondencja była słyszalna i zrozumiała.

„Protokół uzgodnień w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa na obozach harcerskich pod namiotami” nakłada konkretne obowiązki na komendę obozu harcerskiego, Państwową Straż Pożarną i Policję. Określa on zasady i procedury postępowania, które będą stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami państwowymi i regulacjami wewnętrznymi poszczególnych sygnatariuszy protokołu. Obejmują one etap przygotowania do obozowej akcji letniej, czas trwania obozu, a także sytuacje zagrożenia życia i zdrowia. 

Galeria foto.

Ćwiczenia "TRIAGE 2019” na budowanej drodze krajowej S17 w Lipówkach 

IMGP3968JPG

16 maja 2019 r. o godz. 14 w miejscowości Lipówki, powiat garwoliński odbyły się ćwiczenia z udziałem pododdziałów Mazowieckiej Brygady Odwodowej "TRIAGE 2019”. Ich celem było doskonalenie zasad współdziałania i koordynacji działań ratowniczych Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Garwolinie, specjalistycznych grup ratownictwa technicznego i medycznego, jednostek OSP oraz innych służb podczas zdarzeń masowych w komunikacji drogowej, prowadzonych na jeszcze budowanej drodze krajowej S17. Czytaj dalej.Uroczysty apel z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

IMGP3835JPG

2 maja 2019 roku na placu przed Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie odbył się uroczysty apel, mający na celu uczczenie Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. W uroczystości udział wziął zastępca komendanta powiatowego PSP - st. kpt. Tomasz Biernacki oraz zmiana zdająca i przyjmująca służbę w JRG, a także poczet sztandarowy tutejszej komendy.

Apel rozpoczął się od złożenia meldunku zastępcy komendanta powiatowego PSP przez Dowódcę uroczystości. Następnie odegrano hymn państwowy i uroczyście podniesiono flagę państwową. W trakcie uroczystości st. kpt. Tomasz Biernacki przypomniał o historii barw narodowych oraz odczytał list z życzeniami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z okazji Dnia Strażaka 2019, po czym Dowódca uroczystości złożył meldunek o jej zakończeniu.
Galeria foto.Eliminacje powiatowe XLII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

1JPG

3 kwietnia 2019 roku w Zespole Szkół Nr 1 w przy ul. Kościuszki w Garwolinie odbyły się eliminacje powiatowe XLII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. W rywalizacji wzięli udział uczniowie szkół z terenu powiatu garwolińskiego, wyłonieni w drodze eliminacji gminnych. Czytaj dalej.plakaty 7jpg

„Bezpieczne Ferie 2019” - 

pokaz edukacyjno-informacyjny dla uczniów szkół podstawowych

IMGP3706JPG

    23 stycznia o godz. 13 w ramach akcji „BEZPIECZNE FERIE 2019” na akwenie wodnym na „Zarzeczu” odbył się pokaz edukacyjno-informacyjny, w którym udział wzięli uczniowie szkół podstawowych z terenu miasta Garwolin. Strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Garwolinie omówili zagrożenia związane z okresem zimowym, a następnie wraz z druhami z jednostek OSP w Rębkowie i w Garwolinie zaprezentowali techniki ratowania osób tonących, pod którymi załamał się lód.  Czytaj dalej.


Bezpieczne lodowiska 2019

IMGP2514JPG

Akcja „Bezpieczne lodowiska 2019” ma na celu pomoc w organizacji bezpiecznych lodowisk, w tym m.in. wylewanie wody na uprzednio przygotowane ślizgawki znajdujące się na przykład na terenie boisk szkolnych, parków, osiedli itp. Czytaj dalej.

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!

20181128_093617jpg

W środę 28 listopada o godzinie 9 na targowisku miejskim w Garwolinie  w ramach kampanii „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!” odbył się pokaz edukacyjno-informacyjny zorganizowany przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie oraz Krajową Izbę Kominiarską, pod patronatem Starosty Powiatu Garwolińskiego, Burmistrza Miasta Garwolina oraz Wójta Gminy Garwolin. Czytaj dalej.


Wigilijne spotkanie w Komendzie Powiatowej PSP w Garwolinie

1JPG

18 grudnia 2018 r. w budynku Komendy Powiatowej PSP w Garwolinie odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne, którego gospodarzem był st. bryg. Krzysztof Tuszowski - komendant powiatowy PSP wraz z załogą. Czytaj dalej.
List ministra Joachima Brudzińskiego do funkcjonariuszek i funkcjonariuszy służb mundurowych podległych MSWiA

List ministra do funkcjonariuszyjpg

Uroczyste przekazanie sprzętu zakupionego
ze środków Funduszu Sprawiedliwości
 dla jednostek
OSP 
z terenu gminy Sobolew 
1jpg

31 października 2018 r. w sali widowiskowej Gminnego Domu Kultury w Sobolewie odbyła się uroczystość przekazania sprzętu współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

W uroczystości uczestniczył Komendant Powiatowy PSP w Garwolinie st. bryg. Krzysztof Tuszowski, Wójt Gminy Sobolew Andrzej Koszutski, Komendant Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP dh Zbigniew Bieńko oraz przedstawiciele jednostek OSP z terenu Gminy Sobolew. Czytaj dalej.


Drużyna MDP Sokół zajęła szóste miejsce w Ogólnopolskich Zawodach Sportowo-Pożarniczych wg regulaminu CTIF

1jpg

 Od 31 sierpnia do 2 września 2018 r. w Koninie i Licheniu Starym odbyły się Ogólnopolskie Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wg Regulaminu CTIF. Województwo mazowieckie w kategorii drużyn żeńskich reprezentowała drużyna z powiatu garwolińskiego - Ochotnicza Straż Pożarna z Sokoła. Drużyna musiała wykonać konkurencje: musztry, rozwinięcie bojowe oraz sztafetę pożarniczą. W klasyfikacji generalnej z wynikiem końcowym 1045,91 drużyna zajęła wysokie VI na dziewiętnaście startujących drużyn z całej Polski.

 Obecnie trenerem drużyny jest dh Marcin Dąbrowa. Skład stanowią dziewczęta z Sokoła w osobach: dowódca-Monika Owczarczyk, Emilia Filipek, Wiktoria Kościesza, Wiktoria Stoń, Justyna Banaszek, Zuzanna Zowczak, Zuzanna Andrzejewska, Agata Kołaczek, Izabela Kosmala, Julia Babik.

 Drużyna MDP Sokół od kilku lat utrzymuje się w pierwszej trójce najlepszych zespołów w województwie mazowieckim.
Galeria foto.

Funkcjonariusz Komendy Powiatowej PSP w Garwolinie, st. kpt. Paweł Mućko wyróżniony odznaką  „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”

IMG_20180926_121234jpg

26 września 2018 roku w siedzibie głównej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie odbyła się uroczystość z okazji wręczenia odznaczeń „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Czytaj dalej.

W dniu 31 sierpnia br. miała miejsce uroczysta zbiórka z okazji zakończenia służby w Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. mgr Piotra Lisa. Czytaj dalej.

IMGP3615JPG


Działania w zakresie stanu bezpieczeństwa na terenie obozów harcerskich pod namiotami.

        Na terenie działania zorganizowane zostały 2 obozy harcerskie pod namiotami.

   Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie przeprowadzili spotkania informacyjne na terenie obozów w dniach:

- 29 czerwca 2018 r. – uczestniczyło 39 osób, w tym 4 opiekunów,

- 3 lipca 2018 r. – uczestniczyło 16 osób, w tym 2 opiekunów,

- 3 lipca 2018 r. – uczestniczyło 12 osób, w tym 2 opiekunów,

- 6 lipca 2018 r. – uczestniczyło 40 osób, w tym 5 opiekunów.

 

      Omówione zostały zasady bezpieczeństwa, zasady postępowania oraz wymiany informacji i utrzymywania łączności w przypadku zagrożenia życia i zdrowia a także w przypadku możliwości występowania niekorzystnych zjawisk meteorologicznych.

      Zostały przekazane radiotelefony do pracy w sieci KSH wraz z kryptonimami i zasadami pracy oraz przeprowadzono instruktaż w zakresie obsługi i zasad pracy. Przeprowadzono również sprawdzenie łączności – korespondencja była słyszalna i zrozumiała.

IMGP3592JPG

IMGP3597JPG

Potrzebna pomoc dla strażaka KP PSP Stargard

Stargard-pomoc dla strakajpgStargard-pomoc dla straaka1jpgZostań dawcą komórek macierzystych: https://www.dkms.pl/pl/zostan-dawca

Obejrzyj też film „Pomoc dla Strażaka Sławka z JRG STARGARD”: https://www.youtube.com/watch?v=inWgwTHpJTU&feature=youtu.be


18 maja 2018 roku w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Dnia Strażaka.

IMG_4018 KopiowanieJPG

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku mazowieckiemu komendantowi wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Bogdanowi Łasicy przez dowódcę uroczystości mł. kpt. Piotra Filipka. Następnie przybyłych gości przywitał komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie st. bryg. Krzysztof Tuszowski. Punktem kulminacyjnym uroczystości było wręczenie odznaczeń i awansów na wyższe stopnie służbowe. Czytaj dalej.

I Mistrzostwa Województwa Mazowieckiego Strażaków PSP w biegu na 10 km
IMG_3696JPG
17 czerwca 2018 roku w Garwolinie odbyły się I Mistrzostwa Województwa Mazowieckiego Strażaków Państwowej Straży Pożarnej w biegu na 10 km. Zawody rozegrane zostały w ramach IX edycji biegu pod nazwą „AVON Kontra Przemoc – Biegnij w Garwolinie”. Czytaj dalej.


25 kwietnia 2018 roku służbę w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Garwolinie zakończył asp. sztab. Janusz Bożek, dowódca zmiany w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej. Czytaj dalej.

IMGP3433JPG

Podsumowanie Akcji Krwiodawstwa – „SpoKREWnieni służbą”

20180318_111103jpg

W niedzielę 18 marca br. na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie odbyła się kolejna akcja podczas której strażacy oddawali krew. Czytaj dalej.


Turniej Finałowy XVI Mistrzostw Województwa Mazowieckiego Strażaków w Piłce Siatkowej

23-20021bd3jpg

15 lutego 2018 roku w Gostyninie rozegrano Turniej Finałowy XVI Mistrzostw Województwa Mazowieckiego Strażaków w Piłce Siatkowej. Strażacy z KP PSP Garwolin zajęli w nim wysokie 5 miejsce. Czytaj dalej.KONKURSY ORGANIZOWANE PRZEZ KG PSP

pierwsza_strona_kalendarza_2018ajpg


Komenda Powiatowa PSP w Garwolinie zachęca do udziału w konkursach organizowanych przez Komendanta Głównego PSP. Czytaj dalej.

Akcja informacyjno-edukacyjna „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny” zaprojektowana została przede wszystkim z myślą o uczniach szkół podstawowych. Jest ona elementem kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji....... Czytaj dalej.

Eliminacje strefowe do „XVI Mistrzostw Województwa Mazowieckiego Strażaków w Piłce Siatkowej”

20180201_100618jpg

1 lutego 2018 r. w Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Górznie rozegrano eliminacje strefowe do „XVI Mistrzostw Województwa Mazowieckiego Strażaków w Piłce Siatkowej”.  W rozgrywkach udział wzięło 5 drużyn reprezentujących komendy PSP z terenu województwa mazowieckiego. Czytaj dalej. 

Powołanie zastępcy komendanta powiatowego PSP w Garwolinie

DSC_7218JPG

Mazowiecki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Bogdan Łasica, z dniem 19 stycznia 2018 r. powołał na stanowisko zastępcy komendanta powiatowego PSP w Garwolinie st. kpt. Tomasza Biernackiego.


imgp2455jpg

15 grudnia 2017 r. w budynku Komendy Powiatowej PSP w Garwolinie odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne.... czytaj dalej.

dsc_6654-b87cac33jpg23 listopada w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Warszawie miała miejsce uroczysta zbiórka z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Czytaj dalej.

zbirkajpg

POMOC DZIECIOM POLEGŁYCH STRAŻAKÓW z BIAŁEGOSTOKU

Koleżanki i Koledzy! Straciliśmy podczas służby w Białymstoku dwóch odważnych strażaków. Osierocili oni dwójkę małych dzieci. Fundacja Dorastaj z Nami prowadzi zbiórkę na rzecz ich rodzin. Darowiznę można przekazać poprzez stronę internetową Fundacji lub bezpośrednio wpłacając na konto nr: 29 1030 1508 0000 0008 1545 4006 z dopiskiem „Białystok”. Dziękujemy za każdą wpłatę.

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze niezbędnych do jej poprawnego funkcjonowania plików cookie. Konfigurację akceptacji ciasteczek umożliwiają ustawienia przeglądarki internetowej.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.