JEDNOSTKI RATOWNICZO - GAŚNICZA


Dowódca 

Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej 

w Garwolinie


st. kpt. mgr inż. Karol Marcinkowski

kmarcinkowski@kpgarwolin.pl

25 682 22 88 w 32

 

Z-ca Dowódcy

Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej

w Garwolinie


mł. bryg. lic. Rafał Prządka

rprzadka@kpgarwolin.pl
25 682 22 88 w 33