KIEROWNICTWO


Komendant Powiatowy 

Państwowej Straży Pożarnej

w Garwolinie

garwolin_brygpoprawionyjpg

st. bryg. mgr inż. Krzysztof Tuszowski

 

Z-ca Komendanta Powiatowego

Państwowej Straży Pożarnej

w Garwolinie

Tomek12jpg

st. kpt. mgr inż. Tomasz Biernacki


Wydział Operacyjny

Naczelnik Wydziału Operacyjnego


st. kpt. mgr inż. Paweł Sobór
psobor@kpgarwolin.pl
25 682 22 88 w 26

St. Specjalista


kpt. mgr inż. Sebastian Świąder

sswiader@kpgarwolin.pl
25 682 22 88 w 26


St. Technik

st. ogn. mgr inż. Zofia Piekarska

zpiekarska@kpgarwolin.pl

25 682 22 88 w 26


Samodzielne Stanowisko ds. finansów

Główna Księgowa


st. ogn. mgr Beata Polak
bpolak@kpgarwolin.pl
25 682 22 88 w 29


Sekcja Organizacyjno - Kadrowa
Kierownik Sekcji


Stażysta


str. mgr inż. Aneta Rudnicka
arudnicka@kpgarwolin.pl
25 682 22 88 w 24

Sekcja Kwatermistrzowsko - Techniczna

Kierownik Sekcji


st. kpt. Marek Makulec
mmakulec@kpgarwolin.pl
25 682 22 88 w 30

Specjalista ds. Technicznych

mgr Monika Piesiewicz
mpiesiewicz@kpgarwolin.pl
25 682 22 88 w 30

Sekcja Kontrolno - Rozpoznawcza

Kierownik Sekcji


mł. kpt. mgr inż. Piotr Filipek
pfilipek@kpgarwolin.pl
533 355 902 lub 25 682 22 88 w 28 


Starszy Specjalista

mł. kpt. inż. Łukasz Grzyb
lgrzyb@kpgarwolin.pl
533 355 902 lub 25 682 22 88 w 28