Egzamin sprawdzający z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy