Powołanie Z-cy Komendanta Powiatowego PSP w Garwolinie