VII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze 

Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Garwolińskiego.