Zakłady o Zwiększonym Ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1396, ze zm.) oraz § 1 i 15 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2015, poz. 2145) Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie podaje do publicznej wiadomości poniższe informacje dot. zakładu zwiększonego ryzyka zlokalizowanego na terenie powiatu garwolińskiego, w tym instrukcje o postępowaniu mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii przemysłowej.